Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.
Ha terved egy életre szól, embert nevelj!
Steiner Rudolf

Csoportok

Óvoda

Bölcsőde

Vilonyai tagovodánk

A Vilonyai Óvoda 2002. szeptemberében indult. Csendes és szép környezetben jól megközelíthető helyen található. Intézményünkben egy óvodai csoport működik. A gyerekekkel két óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik.
Csoportszobáink barátságosak, jól felszereltek, esztétikus bútorokkal vannak berendezve.
Rendelkezünk tornaszobával, amelynek felszerelését úgy alakítottuk ki, hogy méretét tekintve alkalmas legyen az óvodások számára is. Az óvodához tartozó udvar tágas. Az udvari játékok az EU feltételének megfelelnek, fából készültek. A gyerekek két nagyméretű betonos pályát is használhatnak.
Óvodánk Tevékenységközpontú Nevelési Programmal dolgozik.
Óvodánkban a nevelés központjába a gyermeket, a családot és a pedagógust kívánjuk állítani. A gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzá férést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. A tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére támaszkodva.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik jól érzik magukat társaik és nevelőik között az óvodában. Aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek. Testileg és lelkileg egészségesen fejlődnek. Rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi és lelki képességekkel és készségekkel. Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan kifejezik.

Olyan óvodát szeretnénk létrehozni, ahová a gyermekek szívesen jönnek, vidámak, jól érzik magukat, barátokra találnak, játékukba belemerülhetnek, ahol tiszteletben tartjuk egymást – elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk, szeretjük társainkat.


Az óvoda reggel 6:00- tól délután 15:30 –ig tart nyitva

Aktuális híreink

2015. 03. 19.

Farsangi bál