Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.
Ha terved egy életre szól, embert nevelj!
Steiner Rudolf

Csoportok

Óvoda

Bölcsőde

Óvodánk története

Az óvodánk története

Peremartonban1964-ben kezdte meg működését az óvoda ebben az épületben. Az elmúlt öt évtized alatt nem csak az óvoda épülete és udvara változott, de a falakon belül is jelentős változások mentek végbe.
A jelenlegi épületet 1964-ben adták át a kisgyermekeknek, de az óvodai nevelésnek már gyökerei voltak a településen, a gyártelepen. 1947-ben az Ipari Robbanóanyaggyár Részvény Társaság családi házból egycsoportos óvodát alakított ki. Peremartonban akkoriban mindössze 26-27 család lakott, 10 gyermekkel indították az óvodát, amit később az igényeknek megfelelően két csoportra bővítettek. Vezető és egyben egyetlen óvónő Dudás Ernőné volt. A takarítást gyárból küldött dolgozóval oldották meg. 1948-tól az Ipari Robbanóanyaggyár Részvény Társaság Peremartoni Vegyipari Vállalatként működött tovább, és tartotta fenn az óvodát. 1952-ben: Oláh Mária lett a vezető óvónő, aki 1979-ig nyug¬díjba vonulásáig volt az intézmény vezetője. A gyermekeknek külön szobában volt a foglalkoztató, egy másik teremben aludtak. Az ételt gyári konyháról szállították. Nyitva tartásuk 5.30 órától 16 óráig volt.
A település egyre nagyobb lett, gomba módra nőttek a házak, ahol legalább két gyermeket vállaltak a családok. Szükség volt az óvoda bővítésére. 1962 szeptemberétől szükségessé vált egy bölcsődei csoport lét-rehozása is. A bölcsődések csoportját a volt Tűzoltóság épületé¬ben, ami a (gyárkapu) mellet volt, hozták létre. Itt 1965-ig, amíg az új bölcsőde átadásra nem került, egy bölcsődei csoport működött. Vezetője: Horváth Lászlóné, Margit néni munkatársa: Horváth Éva. Ketten gondoskodtak a kicsikről az említett időpontig.
Ahogy bővült a Peremartoni Vegyipari Vállalat, a lakótelepen kialakult az igény egy nagyobb, korszerűbb óvoda létrehozására. Így került sor arra, hogy a PVV. 1964-ben megépítette a 3 csoportos óvodát és bölcsődét, Üzemi Gyermekintézmény lett a neve. Az új bölcsődei épület átadására 1965 őszén került sor, ami először két csoporttal, majd kibővült a 6 hónaposnál idősebb csecsemők befogadásával is. Ettől kezdve nagyon sokan dolgoztak Bölcsődénkben. Többek között: Kocka Károlyné, Sastyin Béláné, Lelkes Lajosné, Mészár Lászlóné, Sidó Zoltánné, Kurucz Istvánné, Morvai Ferencné, Pordán Árpádné, Tonka Vera, Homoki Sándorné, Jungvert Valéria, Szabó Zsuzsanna, Bagi Mária, Kovács Istvánné, Bakonyi Béláné, Molnár Lászlóné, Baumgartner Lajosné, Reider Gyuláné, Klemencz Józsefné, Németh Györgyné, Kardos Károlyné, Beke Tamásné, Tóth Lajosné.
Nagyon sok kisgyermeket tanítottak meg az alapvető gondozási feladatok elsajátítására, itt lettek szobatiszták, sokan itt tanulták meg az első verset, mondókát, rajzolták, festették az első és még meglévő munkáikat. Az új óvoda indulásakor: Oláh Mária volt a vezető, Keresztes Lajosné, Lehoczky Miklósné, Molnár Józsefné, Pocsai Józsefné, Rédli Istvánné foglalkozott a három csoport gyermekeivel. Délelőtt az óvónők, délután a dajkák végezték az altatást. A főzés az óvodában volt, amit a vezető óvónő irányított; nyersanyaggal a Bakonyvidéki Vendéglátóipari Vállalat látta el az óvodát. 1971-től fokozatosan két óvónő foglalkozott a gyerekekkel (egy délelőtt, egy délután). 1976-ban már minden csoportban két óvónő volt. Óvónők: Oláh Mária – vezető óvónő (a bölcsőde vezetője is), Dr. Danka Józsefné, Keresztes Lajosné, Molnár Istvánné, Lehoczky Miklósné, Závori Márta, Réthy Imelda, Balogh Zoltánné. Dajkák: Szabó Józsefné, Skobrák Gáborné, Kozma Zoltánné, Molnár Józsefné. Konyhai alkalmazottak: Huszka Ferencné, Kovács Józsefné, Moharos Istvánné, Horváth Sándorné. 1979-ben Oláh Mária vezető óvónő nyugdíjba vonult, az új vezető Antal Ferencné lett. Ebben az évben az élelmezésvezető, Gerlei Jánosné lett, a vezető óvónő mellett a konyha irányítója. A bölcsőde tejkonyháját a bölcsőde vezetőjével, Horváth Évával közösen irányították. 1983-ban Molnár Istvánné vette át az Üzemi Gyermekintézmény irányítását. A közös fenntartású intézménynek 1986-ig a Peremartoni Vegyipari Vállalat volt a fenntartója. 1985-ben a földrengés miatt az épület károsodott, 25 gyermek a veszprémi, 25 gyermek a berhidai óvodában kezdte meg az 1985/86-os tanévet. A bölcsődések Várpalotára és Veszprémbe voltak áthelyezve. A többi gyermek oda járt óvodába, bölcsődébe, ahova a szülő költözött (pl. Pétfürdő, stb.). 1986-ban visszaköltöztünk egy szépen felújított épületbe. Gazdagodott az óvoda raktárral, irodákkal és a kocsi tároló is beépítésre került.
1986. február 1-től az Üzemi Gyermekintézményt a Berhida Nagyközségi Tanács vette át. Az óvoda a 2.sz. Napköziotthonos Óvoda nevet kapta, a bölcsőde Berhida Bölcsőde lett. A rendszerváltás után Berhida Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete lett a fenntartónk. Gyors változások következtek az intézményünk életében is.
A Bölcsődénket sajnos gazdasági okokból 1991-ben a fenntartó önkormányzat bezárta. 1996-ban minden óvodának önálló helyi nevelési programot kellett készítenie. 1999-ben óvodánk többféle nevelési program megismerése után, a kialakult értékeinket és pedagógiai elveinket figyelembe véve választotta a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot, mely alapján ma is dolgozunk.
21 évvel ezelőtt, 1994. februárjában a 2.sz. Napköziotthonos Óvoda nevet Hétszínvirág Óvoda elnevezésre változtattuk, az óvoda kezdeményezésére a fenntartó beleegyezésével. 2008-ban nyugdíjba vonult Molnár Istvánné. Az óvodavezetői állás pályázatát Mozgay Dóra nyerte el, aki azóta is az intézmény vezetője. 2008-ban kialakítottuk a sószobát, alapítványi támogatással. 2009-ben elnyertük a Zöld Óvoda címet.

Aktuális híreink

2015. 03. 19.

Farsangi bál