Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.
Ha terved egy életre szól, embert nevelj!
Steiner Rudolf

Csoportok

Óvoda

Bölcsőde

Bölcsödei házirend

A bölcsőde házirendjét mindenki köteles betartani (szülők, bölcsőde dolgozói, gyermekek fejlettségi szintjükhöz mérten), ezzel is segítve a bölcsődei gondozó – nevelő munkát.

Együtt élés szabályai :

 • A bölcsőde 6 órától 16 óráig tart nyitva.
 • A bölcsődében a 2. életévüket betöltött gyermeket, felvételétől az óvodás koráig gondozzuk.
 • A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt személy(ek) viheti el. 14 év alatti kiskorúnak gyermeket nem adunk ki.
 • A bölcsődébe csak egészséges gyermek járhat. A közösség érdekében lázas, 38 o C és ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja.
 • A családban előforduló fertőző betegséget is be kell jelenteni az intézményvezetőnek. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a szülő pontos címe és telefonszáma.
 • Kérjük, hogy ilyen esetben a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

 • Ha a szülő betegség, vagy más ok miatt nem hozza gyermekét a bölcsődébe, a távolmaradás okát 24 órán belül közölje a gondozónőkkel.
 • A gyermek hiányzás vagy távollét utáni érkezését előző nap 10 óráig jelezzék a bölcsődei gondozónőkkel.
 • Betegség miatti távollét után csak orvosi igazolással, gyógyultan fogadjuk a gyermekeket. Három napon túli, nem betegség miatti hiányzás esetén is orvosi igazolást kérünk.
 • A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van ruhái tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott, vagy hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

  Aktuális híreink

  2015. 03. 19.

  Farsangi bál